[NEW] 김활란뮤제네프 X 더마클라센 염색샴푸 > NEWS

본문 바로가기
COMMUNITY

NEWS

[NEW] 김활란뮤제네프 X 더마클라센 염색샴푸

페이지 정보

작성일 22-07-09 10:00

본문

f5424e3f25d1baf01a08d928b9118d45_1657328372_3989.jpg


김활란뮤제네프 X 더마클라센 염색샴푸


헤어트렌드의선두주자, 김활란뮤제네프의

샴푸로감기만해도 진짜 염색이 되는

가편한올인원 염색샴푸가 출시되었습니다. f5424e3f25d1baf01a08d928b9118d45_1657328373_0546.jpg
f5424e3f25d1baf01a08d928b9118d45_1657328373_8071.jpg
f5424e3f25d1baf01a08d928b9118d45_1657328374_6891.jpg
f5424e3f25d1baf01a08d928b9118d45_1657328375_6025.jpg
f5424e3f25d1baf01a08d928b9118d45_1657328376_2529.jpg
f5424e3f25d1baf01a08d928b9118d45_1657328376_9781.jpg
f5424e3f25d1baf01a08d928b9118d45_1657328377_7571.jpg
f5424e3f25d1baf01a08d928b9118d45_1657328378_5117.jpg


구매는 샵으로 문의 주세요.

대표번호 : 02-518-0332

감사합니다:)


Copyright © 김활란뮤제네프. All rights reserved.